Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 

  Składamy tylko 1 wniosek o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

 
 
Więcej informacji znajdziesz na stornie internetowej MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2