Do zadań pracownika pełniącego obowiązki sprzątaczki należy:

Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. realizował projekt profilaktyczny pt. „Rodzina na plus”.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 24 GRUDNIA 2018 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH BĘDZIE NIECZYNNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Warsztaty dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmianie nazwy ulicy.

Do zadań konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: wrzesień 2016 rok