Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przyjmuje:

Poniedziałek  od godz. 16.00 do 18.00

Środa             od godz. 15.00 do 17.00

 

Psycholog   

Poniedziałek      od godz. 13.00 do 16.00

(poradnictwo psychologiczne po uprzednim umówieniu się telefonicznie 774600671)

 

Asystent rodziny

(praca w systemie zadaniowego czasu pracy)

 

 Zakres usług świadczonych w ramach Punktu obejmuje:

  • prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych,
  • pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia w uporaniu się z trudną sytuacją życiową.

Poradnictwo i konsultacje prowadzone są przez konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, psychologa, asystenta rodziny.

 

Punkt Konsultacyjny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach
ul. Porcelanowa 8
49-130 Tułowice
tel. 774600671, 774600673