Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.

Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością

- bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604 958 325

 

 -zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego

Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:

  • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
  • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800

 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

 

Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:

- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości 
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991 
- Tauron – - infolinia: 32 606 0 606 (w godz. 7-20)
- PKP Intercity - płatna infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych