Do 11 kwietnia włącznie. Nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi:

             

 

 • Nie wolno korzystać z bulwarów, parków, placów zabaw.
 • Zakaz wychodzenia z domu. Ma ono być ograniczone do absolutnego minimum, takiego jak:
  • wyjście po zakupy żywnościowe,
  • wyprowadzenie psa,
  • wizyta w aptece lub u lekarza,
  • czy wyjście do pracy.
 • Po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (z wyjątkiem rodzin).
 • Dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład zawiezienie jedzenia lub leków.
 • W komunikacji publicznej (w autobusie, tramwaju lub metrze) tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
 • W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
 • Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
 • Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. złotych.

 

BARDZO PROSIMY O ROZWAGĘ I ZASTOSOWANIE SIĘ DO NOWYCH WYTYCZNYCH!!!