Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: wrzesień 2016 rok

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach podjął starania dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Żywność będzie wydawana bezpłatnie w Tułowicach ul. Świerczewskiego 12 (budynek dawnej Sali gimnastycznej) przez Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Bielice 127 dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, iż osoby, które zgłosiły się po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, proszone są o przybycie w dniu 30 września 2016 r. (piątek) w godz. 9.00-12.00 po odbiór artykułów spożywczych.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zamieszkujące na terenie gminy Tułowice proszone są o nawiązanie kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, tel. 774600671.