Ruszyła druga edycja Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora”  do 31 grudnia 2021r.

 

Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na:

  • dostarczaniu zakupów (zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem), w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

 UWAGA: KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR

Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach pod numer 77 460 06 71

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce PROGRAMY I PROJEKTY Program WSPIERAJ SENIORA oraz na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/