Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

 

Gmina Tułowice zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r. proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach, tel. 77 4600 673.

 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony wniosek o środki na realizację Programu na 2022 r. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 22 października br.