Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ w ramach Podprogramu 2021 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 320,00 zł dla osoby w rodzie w rodzinie.

Warunkiem otrzymania paczki żywnościowej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w tut. Ośrodku, u pracownika socjalnego w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania się do otrzymania powyższej pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ w ramach Podprogramu 2021 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 320,00 zł dla osoby w rodzie w rodzinie.

Warunkiem otrzymania paczki żywnościowej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w tut. Ośrodku, u pracownika socjalnego w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania się do otrzymania powyższej pomocy.

wydawka 09.03.2022

 

Dystrybucja artykułów spożywczych planowana jest na 9 marca 2022r. (środa) w budynku remizy strażackiej OSP w Tułowicach przy ulicy Dworcowej 2A w godzinach od 11:00 do 13:00.