Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

 

 

Jak złożyć wniosek:

 • elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP
 • tradycyjnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka, będzie można również go pobrać w formie papierowej w siedzibie Ośrodku.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „złotówka za złotówkę” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - źródło ciepła jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeśli źródło ogrzewania nie jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymamy dodatek osłonowy w podstawowej wysokości, zależnej od wielkości gospodarstwa domowego.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

 

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

 

 

Jak złożyć wniosek:

 • elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP
 • tradycyjnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka, będzie można również go pobrać w formie papierowej w siedzibie Ośrodku.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „złotówka za złotówkę” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - źródło ciepła jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeśli źródło ogrzewania nie jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymamy dodatek osłonowy w podstawowej wysokości, zależnej od wielkości gospodarstwa domowego.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie : https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

17 lutego 2022

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Rozporządzenie z dnia 9 lutego 2022 roku pozycja 374).

Nowy wzór wniosku obowiązuje od 15 lutego br. 

Co zmieniono w nowym wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego?

Nowym elementem jest zastąpienie słowa „wpisane” słowem „zgłoszone” we fragmentach wniosku dotyczących prawa do otrzymania dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości.

 

Pliki do pobrania:

Kliknij tutaj aby pobrać nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy .pdf

Kliknij tutaj aby pobrać nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy .doc

Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy