Drukuj

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku, wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku wynosi dla gospodarstwa domowego:

  1. Prowadzonego przez osobę samotną - 10,94 zł.

  2. Składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł.

  3. Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł.

 (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2020 roku poz.374)

 

W dniu 19.02.2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.02.2014r., w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej. Zaniechanie ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.

W dniu 27.03.2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.03.2014r., w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.