DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

UPRAWNIENI DO OTRZYMYWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

 

Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.