TUŁOWICKI OPS W KAMPANII:

„16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w dniach 25 listopada 2021 r. – 10 grudnia 2021 r. bierze udział w Kampanii ,,16 dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć’’. Okres jej trwania jest nieprzypadkowy, ponieważ 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

OPS apeluje: „Przemoc nie jest sprawą prywatną, dlatego też w przypadku kiedy Ty lub ktoś z twoich bliskich potrzebuje pomocy, nie bój się zgłosić do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach”.

 

Pod adresem: http://opstulowice.pl/  (zakładka sytuacje kryzysowe) opublikowany jest materiał zawierający adresy, telefony, godziny udzielania porad.

 

30.11.2021 r. w godzinach 1000 – 1200 

odbędzie się dyżur poradniczy ,,Od Świadomości do Odpowiedzialności”. Prowadzącymi dyżur będą specjaliści z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach: Danuta Wesołowska -specjalista pracy socjalnej, Lucyna Ostrowska - specjalista pracy socjalnej, Katarzyna Mrowiec -Wierzbińska -pracownik socjalny.

Tel. 774600671

 

08.12.2021 r. w godzinach 1500 – 1600 

odbędzie się dyżur poradniczy ,,Od Świadomości do Odpowiedzialności”. Prowadzącymi dyżur będą specjaliści z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Ewa Ziubrzycka-Bień – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tułowice oraz Lucyna Ostrowska - Konsultant ds. Uzależnień Punktu Konsultacyjnego w Tułowicach.

Tel. 774600673

 

Strona internetowa kampanii: http://kampania16dni.pl/