POTRZEBUJESZ POMOCY? PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ, NIE ZWLEKAJ!

Kontakt telefoniczny 500 773 635

Bezpłatne poradnictwo: psychologiczne, socjalne, pedagogiczne, prawne.

Ulotka informacyjna do pobrania

 

Wniosek za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy

OKRES ZAKWATEROWANIA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
do 30 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca 2022 r. miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, iż w okresie od września 2022 r. do grudnia 2022 r. przystąpi do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powyższy program ma charakter psychoedukacyjny. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się:

  • w jaki sposób kontrolować zachowania agresywne wobec bliskich;
  • jak wyrażać frustracje i złość nie krzywdząc przy tym innych;
  • jak postępować w sytuacjach kryzysowych;

Program Korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ma na celu zminimalizowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać dzwoniąc pod numer: 509 377 842 lub w siedzibie PCPR Opole przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107)

Kochani, walki w Ukrainie nie ustają. Rodziny zmuszone są do opuszczania swoich domów. Gościmy w naszej Gminie kolejnych Uchodźców z Ukrainy, są to głównie matki z małymi dziećmi. Pomóżcie nam zebrać rzeczy, które są w tej chwili im najbardziej potrzebne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz wesprzeć uchodźców? Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://pomagamukrainie.gov.pl/