Korpus Wsparcia Seniora – nowy program na 2022 rok .

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych.

Gmina Tułowice we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tułowicach przystąpiła do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego „OPOLSKIE przeciw COVID-19”.

Osoby chore lub starsze mogą uzyskać pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu codziennych potrzeb życiowych, ułatwieniu kontaktów z placówkami służby zdrowia, załatwieniu świadczeń .tp.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.