Od 27.10.2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku (materiały do pobrania)

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wynosi:

 • 3 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Dodatek nie przysługuje gospodarstwom objętym dodatkiem węglowym

 

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach przy ulicy Porcelanowej 8
  w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00; wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, instrukcja poniżej:

 1. Wypełnij wniosek i zapisz go na komputerze.
 2. Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
  • Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy wejść na portal obywatel.gov.pl Jeśli tam wejdziesz, wybierz usługę „Podpisz dokument elektronicznie”, aby skorzystać z „podpisywarki” musisz mieć Profil Zaufany.
 3. Zaloguj się do ePUAP, wybierz z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”
 4. W polu "Wybierz urząd lub instytucje do której składasz pismo" wprowadź OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH 
 5. Załącz podpisany wniosek i wyślij pismo.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 77 4600 671 lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały do pobrania

 1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych