Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach
do mieszkańców gminy Tułowice w związku ze zbliżającą się zimą 2023/2024

 

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

do mieszkańców gminy Tułowice w związku ze zbliżającą się zimą 2022/2023

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

do mieszkańców gminy Tułowice w związku ze zbliżającą się zimą 2020/2021

Zgodnie z Art. 9d. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Interwencja kryzysowa, o której mowa w art. 47 ustawy – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania występujących dysfunkcji.

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: