Wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jeśli Obywatel Ukrainy przebywa aktualnie na terenie miasta i gminy Tułowice wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice.

 

Заявка на одноразову грошову допомогу в розмірі 300,00 злотих на одну особу, призначену для утримання, зокрема для покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлові збори

Якщо громадянин України в даний час перебуває в місті та муніципалітеті Конського, заяву про виплату допомоги необхідно подати до Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, 49-130 Tułowice, вулиця Porcelanowa 8. 

 

Do pobrania/ Завантажити: