Refundacja podatku VAT przysługuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego - 3 000 zł

Od 27.10.2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku (materiały do pobrania)

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

UPRAWNIENI DO OTRZYMYWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

 

Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.