Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice

 Z A P R A S Z A

do Punktu Konsultacyjnego

tel. 77/4600673

Dyżur konsultanta ds. uzależnień Dyżur psychologa*
Środa     15:00 -16:00 Wtorek     12:00-15:00

 

*Wizyta u psychologa po wcześniejszym  ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 774600671

 

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich?

Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby?

Jesteś uwikłany w przemoc domową?

Jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika?

Potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej?

 

Udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie.

 

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: nieodpłatne spotkania
o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się
z własnej inicjatywy, a także cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

 

Świadczymy nieodpłatnie pomoc psychologiczną osobą dotkniętym kryzysem małżeńskim, trudnościami wychowawczymi, przemocą domową, żałobą itp.