Rodziny mogą uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022