Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.

 

Konsultant ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przyjmuje:

Poniedziałek  od godz. 16.00 do 19.00

Środa             od godz. 15.00 do 18.00

 

Psycholog   

Czwartek      od godz. 11.00 do  15.00

(poradnictwo psychologiczne po uprzednim umówieniu się telefonicznie 774600671)

 

Asystent rodziny

(praca w systemie zadaniowego czasu pracy)