Warsztaty dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

W dniu 21 kwietnia 2017 r. godz. 10.00 w sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty dietetyczne finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2016.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Opolski Bank Żywności w ramach Działań Towarzyszących. Do udziału w warsztatach zaproszone zostały rodziny zakwalifikowane do udziału i otrzymujące wsparcie w formie paczek żywnościowych.

Tematyką warsztatów było przedstawienie zasad tworzenia zbilansowanej i zdrowej diety dla rodzin uczestników. Omówiono i dyskutowano także o zasadach zakupu żywności i czytania etykiet na art. żywnościowych.