PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

PODPROGRAM 2021 Plus

Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ruszyła druga edycja Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora”  do 31 grudnia 2021r.

Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. realizował projekt profilaktyczny pt. „Rodzina na plus”.

Warsztaty dietetyczne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: Podprogram 2019