Korpus Wsparcia Seniora – nowy program na 2022 rok .

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza program w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, że zamierza przystąpić do realizacji programu jakim jest Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 realizowane będą dwa moduły działań. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował Moduł II. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r

Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

"Opieka na odległość" to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie "Korpus Wsparcia Seniora" Moduł II prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach lub pod numerem telefonu 77 4600671 do dnia 11.02.2022 r.

W pierwszej kolejności opaski otrzymają osoby samotne, kwalifikujące się do uzyskania pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ilość miejsc ograniczona.