Do zadań konsultanta ds rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

  • Prowadzenie poradnictwa terapeutycznego w ramach Punktu Konsultacyjnego,
  • Udzielenie wsparcia po pobycie w szpitalu,
  • Stała współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, GKRPA,
  • Sporządzanie informacji,
  • Sporządzanie sprawozdań,
  • Prowadzenie rejestru osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego,
  • przygotowywanie akt spraw zakończonych do archiwizacji,