KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOLE/PRZEDSZKOLU

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, iż przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” .

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł

Do wniosku należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

 

Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni – tel. 77/4600671

 

Adres : Ośrodek Pomocy Społecznej

            ul. Porcelanowa 8

            49-130 Tułowice