Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.

  • dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776,00 zł, 
  • dla osoby w rodzinie wynosi 600,00 zł