Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa, który obejmuje poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, praw konsumenta, praw pacjenta, itd.

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2023 roku.pdf